Bazén a sauna, Všestary

  1. Není dovolen přístup osobám, jejichž pobyt je nevhodný nebo nežádoucí

(např. Osoby trpící vlasovými, či jinými přenosnými chorobami, osoby opilé apod.). 

  1. Svlékat se a obléct je dovoleno pouze na určených místech. 
  1. Před vstupem do bazénu je návštěvník povinen se řádně omýt a osprchovat. Vstup do bazénu je povolen jen na vyhrazených místech. 
  1. Návštěvníci musí mít slušný a čistý oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. Vstup do bazénu je zakázán v oděvu s kapsami. 
  1. Neplavcům je povoleno koupání pouze v místech tomu vyhrazených.
  1. Návštěvníci jsou povinni  udržovat čistotu, šetřit zařízení koupaliště, po osprchování uzavřít vodu, dodržovat stanovenou provozní dobu a dbát pokynů personálu. 
  1. Je nepřípustné rušit ostatní návštěvníky nadměrným hlukem, volat o pomoc bez příčiny, neoprávněně používat záchranného zařízení, provozovat hry mimo vyhrazená místa, vzájemně se potápět, vhazovat do bazénu, běhat v celém areálu a zejména po ochozech bazénu a skákat do vody. Dále je nepřípustné brát do prostoru koupaliště skleněné věci nebo jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost návštěvníků, 
  1. Je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory odhazováním odpadků, nebo vykonáváním potřeby mimo vyhrazená místa. 
  1. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata a používat elektrospotřebiče. 
  1. Při naplnění plaveckého areálu nebude vstup do uvolnění kapacity povolen. 

 V naléhavých případech volejte

Hasičský záchranný sbor    
150
Zdravotnická záchranná služba 
155
Policie ČR
158
Východočeská plynárenská-pohotovost
1239
Vodovody a kanalizace-havárie
841 111 213 
ČEZ - poruchová linka   
840 850 860